Science For A Better Life

Over Bayer

Bayer Pharmaceuticals richt zich op het voorkomen en genezen van ziekten door innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen. De beste ervaring van de patiënt is onze ambitie.

Bayer Pharmaceuticals richt zich op het voorkomen en genezen van ziekten door innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen. De beste ervaring van de patiënt is onze ambitie.

Toegevoegde waarde voor patiënten

Om de kwaliteit van het leven van patiënten te verbeteren ontwikkelen wij innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van ziekten die grote medische impact hebben: hart- en vaatziekten, hartfalen, trombo-embolieën, ongewenste zwangerschappen en gynaecologische ziekten, uiteenlopende vormen van kanker, hematologie en visusverslechtering door netvliesaandoeningen.

 

Met onze geneesmiddelen bieden we oplossingen voor de uitdagingen die veroorzaakt worden door een groeiende én ouder wordende populatie.

Toegevoegde waarde voor de maatschappij

Wij zijn één van de schakels in de zorgketen in Nederland. Bij het creëren van innovatieve therapieën en medicijnen nemen wij ook de grotere efficiëntie en effectiviteit van de sector mee. Integraal hieraan is onze focus op het welzijn van patiënten. Wij dragen bij door te reflecteren op onze rol en door uit te leggen hoe onze producten en oplossingen waarde toevoegen als onderdeel van de totale gezondheidszorg.

Partner in de zorg

Bayer speelt haar rol in de zorgsector en wil graag partneren met andere spelers - zoals artsen, ziekenhuizen, behandelcentra en zorgverzekeraars - om de zorg die de patiënt ervaart te verbeteren. Met innovatieve geneesmiddelen en behandelingen dragen wij hieraan bij.

‘Science for a better life’

Bij Bayer zoeken we voortdurend naar nieuwe therapieën voor de behandeling van ziekten waarbij er sprake is van een grote medische behoefte. Hiermee dragen wij bij aan een wereld waarin ziekten niet alleen worden behandeld, maar ook effectief voorkomen of genezen kunnen worden.

 

Precision Medicine en Gentherapie zijn nieuwe ontwikkelingen waarvan wij veel verwachten.

Investeren in innovatie

Bij Bayer investeren wij 17,2% van onze farmaceutische omzet in onderzoek en ontwikkeling van de volgende generatie geneesmiddelen. De gemiddelde kosten van het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel, inclusief (pre)klinisch onderzoek, bedragen meer dan € 1 miljard.