Over Bayer

Onze bijdrage aan de maatschappij

Kennis delen, participeren in de green deal en maatschappelijke betrokkenheid

Onze bijdrage aan de maatschappij

De waarde van geneesmiddelen als onderdeel van de behandeling van patiënten is groot. Wij willen bijdragen aan de maatschappelijke discussie over de totale kosten van de zorgsector door de rol van medicijnen hierin te duiden. De discussie aangaan op basis van feiten en deze in het juiste perspectief zetten. Ook willen wij bijdragen aan het begrip over de rol van medicijnen: de waarde ervan, hoe gepast gebruik en inzet de zorg doelmatiger maakt en hoe bepaald medicijngebruik bijdraagt aan het verminderen van de druk op de capaciteit in de zorg.

 

Om de impact te vergroten werken wij hierin samen met andere spelers in de keten: artsen en ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Samen houden we ons aan maatschappelijke en wettelijke richtlijnen en door transparant te zijn over onze doelen en bijdrage willen wij onze rol duidelijk maken.

 

Kennis delen en mensen ondersteunen

Vanuit onze kennis proberen wij in ontwikkelingslanden te helpen. Wij leveren middelen tegen verwaarloosde tropische ziekten en verzorgen programma’s op het gebied van gezinsplanning. Hierbij krijgen vrouwen betere toegang tot hormonale anticonceptie. Naast internationale activiteiten draagt Bayer ook bij aan groei van kennis over zorg in Nederland. Een voorbeeld hiervan is ons partnerschap met Corpus in Leiden, waar de attractie ‘reis door de mens’ in een uurtje uitlegt hoe het menselijk lichaam werkt.

 

We bieden een patiëntondersteuningsprogramma voor patiënten met Multiple Sclerose en Pulmonale Hypertensie.

 

Participeren in de Green Deal Duurzame Zorg

Wij hebben in 2020 de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Hiermee beloven wij om onze bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de Nederlandse zorg tussen 2020 en 2030. Bayer sluit zich hiermee aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van brancheorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en spant zich in voor de duurzaamheidsdoelstellingen op de thema’s CO2-reductie, circulair werken, medicijnresten uit afvalwater en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving. Het doel is het verduurzamen van de sector.

 

Maatschappelijke engagement voor een beter leven

Maatschappelijke betrokkenheid richten wij op mensen die zich inzetten voor een duurzame verbetering van de levensomstandigheden. Dit doen wij op het gebied van onderwijs, wetenschap, gezondheid, sociale basisbehoeften, sport en cultuur. Met onze initiatieven en samenwerkingsverbanden steunen we baanbrekend onderzoek, talenten en innovatieve educatieve en sociale projecten. Bayer’s ondersteuning is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven in de omgeving van de verschillende locaties van het bedrijf en het helpen oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Net als onze bedrijfsactiviteiten is onze sociale betrokkenheid gebaseerd op innovatie en pioniersgeest. De uitvoering van onze activiteiten vindt voor een groot deel plaats via twee van onze stichtingen: de Bayer Cares Foundation en de Bayer Science & Education Foundation fungeren als katalysator voor duurzame sociale verandering.

 

‘Duurzaamheid’ binnen Bayer zelf

Bayer omarmt de kracht van inclusiviteit en diversiteit en onze ‘employer branding’ is dan ook "Be you. Be Bayer". Wij hebben een routekaart voor inclusie en diversiteit met een aantal concrete maatregelen waaronder de oprichting van een Raad voor inclusie en diversiteit. Hiermee willen wij borgen dat verschillende generaties vertegenwoordigd zijn, de talentpool diverser wordt, gengelijkheid bestaat en vrouwelijk leiderschap bevorderd wordt.

 

Wij hebben een telework policy waarbinnen het mogelijk is om 20 tot 100% van de tijd thuis te werken. Dit leidt tot een betere work-life balance en veel minder reizen (openbaar vervoer/auto) zodat dit bijdraagt aan de verlaging van onze CO2 footprint.

 

We gaan een plan uitrollen waarbij de CO2 uitstoot van ons wagenpark met 42% wordt teruggebracht in 2029. De vergroening van ons wagenpark staat daarbij centraal. Verder gaan we onze mensen stimuleren om alternatieve vervoersmiddelen zoals de E-bike en het openbaar vervoer te gebruiken.

 

In het najaar van 2022 consolideren wij de Amsterdam en Mijdrecht locaties op één adres in Hoofddorp. Het nieuwe kantoor is zeer energiezuinig en de ligging maakt het voor meer medewerkers mogelijk om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Ons hybride kantoorconcept resulteert in een aanzienlijk kleinere office footprint en draagt daarmee bij aan Bayer's duurzaamheidsdoelstellingen.