Over Bayer

Artsen en ziekenhuizen

Partner in de zorg zijn: met innovatieve oplossingen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg

therapeutische

Bayer wil een partner in de zorg zijn voor ziekenhuizen en behandelcentra. Samen met hen willen we zorgdragen voor een duurzame, betaalbare, waardegedreven en toegankelijke gezondheidszorg. Innovatieve behandelingen moeten daarom beschikbaar zijn voor patiënten die het nodig hebben. Arts en patiënt moeten samen de regie hebben over de behandeling en met elkaar bespreken wat voor de betreffende patiënt de meest optimale behandeling en behandeluitkomst is. Daarnaast spelen zorgverzekeraars, overheid en/of regelgevers een belangrijke rol in de beschikbaarheid van zorg.

Zorgverzekeraars

Het zorgstelsel in Nederland met zorgverzekeraars, ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen, patiënten en andere betrokkenen is complex. Zorgverzekeraars spelen in dit zorgstelsel een steeds grotere rol. Zij hebben de maatschappelijke taak om de zorg betaalbaar te houden. Bij die opdracht hoort ook het letten op kwaliteit, betaalbaarheid en voldoende toegang. In de praktijk blijkt door de sterke focus op kostenbeheersing de toegang tot optimale zorg voor patiëntengroepen in het gedrang te kunnen komen. In de gesprekken met alle belanghebbenden worden problemen én oplossingen besproken.