Over Bayer

Investeren in innovatieve geneesmiddelen én het uitvoeren van klinisch onderzoek

...én het uitvoeren van klinisch onderzoek

Investeren in innovatieve geneesmiddelen...

Het proces van het naar de patiënt brengen van een nieuw geneesmiddel, van onderzoekslab naar de apotheek, duurt gemiddeld 12 jaar. Slechts ongeveer 10 van de 10.000 stoffen die na screening getest worden gaan de eerste fase van klinische ontwikkeling (zie onder) in en ongeveer 1 daarvan zal op de markt komen. Eenmaal op de markt zullen slechts 3 van de 10 op de markt gebrachte geneesmiddelen inkomsten genereren die de kosten voor onderzoek en ontwikkeling compenseren of overstijgen voordat de octrooibescherming verloopt.

 

Het naar de patiënt brengen van een nieuw geneesmiddel is complexer en duurder geworden door technologische vooruitgang en hogere eisen van de autoriteiten en de maatschappij.

 

 

Over klinisch onderzoek: 60 studies in Nederland


Het uitvoeren van klinisch onderzoek is verplicht om de veiligheid en effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te waarborgen. De veiligheid en waardigheid van de deelnemende patiënten zijn onze topprioriteiten. Alle klinische onderzoeken voldoen aan internationale richtlijnen, wetgeving en ethische principes en worden uitgevoerd op basis van autorisaties die zijn uitgegeven door de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten zoals de Medisch Ethische Toetsings Commissie, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de European Medicines Agency.

 

We voeren klinische proeven uit met verschillende kandidaat-geneesmiddelen uit onze R&D-pijplijn. Door aanvullende ontwikkelingsactiviteiten wordt de toepassing van producten die al op de markt zijn verbeterd en/of hun indicaties uitgebreid. Klinisch onderzoek is een essentieel hulpmiddel voor het bepalen van de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen, voordat ze worden gebruikt om ziekten te diagnosticeren of te behandelen. De voordelen en risico’s van nieuwe geneesmiddelen moeten altijd wetenschappelijk bewezen en goed gedocumenteerd zijn.

 

In 2020 liepen in Nederland ruim 60 klinische onderzoeken voor verschillende indicaties vanuit Bayer. Dit waren interventionele onderzoeken, waarbij er onderzocht werd of innovaties een toegevoegde waarde voor patiënten leveren. Ook liepen er een groot aantal observationele onderzoeken. Hierbij werd onderzocht of de resultaten die in interventionele onderzoeken gevonden zijn, in het dagelijks gebruik dezelfde resultaten laten zien. In 2020 werkten honderden patiënten, artsen en andere zorgverleners mee aan onderzoeken met als doel om innovaties bij patiënten te brengen op o.a. cardiovasculair, oncologisch, gynaecologisch, immunologisch en pediatrisch gebied.