Informatie over gegevenscherming

Met deze tekst wil Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp, Nederland (hierna “ons”, “onze” of “we”) u inlichten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken en uw toestemming krijgen voor de hieronder beschreven specifieke doelstellingen.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

Tenzij anders bepaald in de volgende paragrafen is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze producten en diensten te promoten (Art. 6(1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming):

 

a. Beheer van klantenrelaties

We werken met een klantenrelatiebeheersysteem (MCM Customer Database) waarin gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld en we de volgende persoonsgegevens over u opslaan:

 

  • Contactgegevens: deze categorie van persoonsgegevens omvat o.a. uw naam, (werk)adres, telefoon-/fax-/mobiele nummer, e-mailadres, BIG nummer of andere online contactgegevens. We verkrijgen deze Contactgegevens uit onze individuele zakelijke contacten met u of via commerciële gegevensleveranciers, evenals uit publiek beschikbare bronnen zoals websites. We gebruiken uw Contactgegevens om onze producten en diensten te promoten of om dringende medische informatie over onze producten te overhandigen.
  • Analyseren van klantrelaties: indien u producten bij ons koopt of gebruikmaakt van onze diensten, slaan we uw klantgeschiedenis op. Wij gebruiken deze informatie om uw interesses beter te begrijpen en om u te informeren over onze producten en diensten die u mogelijk interesseren. Bovendien documenteren en analyseren we onze individuele contacten met u om uw ervaring met onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. Dit kunnen de onderwerpen zijn die met u zijn besproken en uw interesse in deze onderwerpen. In dit kader kunnen we ook gegevens over uw interesses ontvangen van commerciële gegevensleveranciers.
  • Verbeteren van de samenwerking met klanten: om onze samenwerking met u op een effectieve manier te beheren en om een succesvolle marktontwikkeling van onze producten en diensten te ondersteunen, proberen we beter te begrijpen in welke wetenschappelijke / medische onderwerpen u geïnteresseerd of betrokken bent. Deze categorie van persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze eigen gegevens of ervaringen of wordt verstrekt door marktonderzoekbureaus of commerciële gegevensleveranciers en omvatten bijvoorbeeld informatie over uw gebied van medische expertise, uw wetenschappelijke activiteiten zoals de publicatie van wetenschappelijke artikelen, deelname aan onderzoeksprojecten en professionele congressen.

 

b. Uitvoeren van marktonderzoek

Wij werken samen met volledig onafhankelijke marktonderzoeksbureaus, die namens ons wereldwijd marktonderzoeken uitvoeren, toegelegd op onze wetenschappelijke interesses en producten. Wij mogen uw Contactgegevens met deze marktonderzoeksbureaus delen om marktonderzoeken uit te voeren die gericht zijn op onze klanten.

 

c. Marketing-/medische communicatie

We kunnen uw Contactgegevens ook gebruiken om met u te communiceren via de telefoon, direct mail, e-mail of andere vormen van elektronische communicatie (bijv. fax, chats op websites, tekstberichten, social media, berichten via messenger of remote detailing/incl. klantendiensten op aanvraag) om marketing-/medische berichten te bezorgen. We kunnen marketing / medische communicatie gebruiken om informatie te verstrekken over diensten, producten of gebeurtenissen die te maken hebben met uw medische beroep en/of interesse of om feedback te verzamelen over onze producten en diensten. Dit kan zijn het weergeven van aangepaste inhoud op onze of andere websites en apps, zoals advertenties die op uw interesses zijn afgestemd. Voor dergelijke marketing-/medische communicatie via e-mail of een ander elektronisch communicatiekanaal (“Elektronische Marketing/Medische Communicatie”) alsook via de telefoon dient u eerst uw toestemming te geven (Art. 6(1)(a) Algemene verordening gegevensbescherming).

 

d. Analyseren van uw gebruik van onze Elektronische Marketing/Medische Communicatie

Om onze Elektronische Marketing/Medische Communicatie zo te kunnen aanpassen dat ze aan uw specifieke behoeften en voorkeuren beantwoordt en op voorwaarde dat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven (Art. 6(1)(a) Algemene verordening gegevensbescherming), analyseren we uw gebruik van onze Elektronische Marketing/Medische Communicatie, bijvoorbeeld of u onze Elektronische Marketing/Medische Communicatie hebt geopend en hoe u deze hebt gebruikt (bijv. op welke links u heeft geklikt en welke acties u vervolgens heeft ondernomen).

 

e. Verwerken van uw aankopen

Als u een bestelling bij ons plaatst, verwerken wij uw Contactgegevens en uw betalingsinformatie om uw bestelling te verwerken, inclusief het organiseren van de verzending. De grondslag voor de verwerking is het sluiten en de uitvoering van het koopcontract voor de bestelde goederen of diensten, Art. 6 (1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming. Als u ervoor kiest om op rekening te betalen, dat wil zeggen dat wij u voorzien van onze producten of diensten voorafgaand aan de betaling, voeren wij een kredietcontrole uit om ons te beschermen tegen wanbetaling, Art. 6 (1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming.

 

2. Overdracht van persoonsgegevens

2.1 Uitbestede gegevensverwerking

We doen een beroep op gespecialiseerde dienstverleners die ons helpen om onze diensten te verlenen. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen en regelmatig gecontroleerd. In overeenstemming met de desbetreffende verwerkersovereenkomsten zullen ze enkel persoonsgegevens verwerken op onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

 

2.2 Derde partijen

We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden of geven hen toegang tot deze gegevens in de volgende gevallen:

a. Wij mogen uw Contactgegevens delen met volledig onafhankelijke marktonderzoeksbureaus.

b. We kunnen uw hierboven vermelde persoonsgegevens doorsturen naar andere Bayer-entiteiten voor bovengenoemde doeleinden. Andere Bayer-entiteiten zullen u de relevante berichten alleen rechtstreeks via e-mail of een ander elektronisch communicatiekanaal bezorgen als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

c. We kunnen uw persoonsgegevens die hierboven zijn vermeld ook overdragen aan andere partners die moeten worden betrokken bij het beheer van een dienst of communicatie naar u toe, bijvoorbeeld hotels of reisbureaus.

 

2.3 Doorgifte naar niet-EU-landen

Uw gegevens kunnen ook gedeeltelijk worden overgedragen en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) die een lager gegevensbeschermingsniveau hebben dan Europese landen. Waar nodig zullen we ervoor zorgen dat voor uw gegevens een voldoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, bijv. door specifieke overeenkomsten te sluiten met de respectievelijke importeur van persoonsgegevens. Dergelijke overdracht van gegevens worden alleen uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

3. Bewaringstermijn voor persoonsgegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de voortdurende klantrelatie met u en gedurende 10 jaar nadat u de klantrelatie actief hebt beëindigd of er gedurende 2 jaar geen activiteit is geweest, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Daarna anonimiseren we de gegevens zodat ze niet meer op u betrekking hebben. We kunnen uw persoonsgegevens bewaren voor een andere bewaartermijn, indien dit anders is vastgelegd in de wetgeving.

 

4. Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

a. recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;

b. recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken;

c. recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang, het algemeen belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat dergelijke verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d. recht op overdraagbaarheid van gegevens;

e. recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;

f. u kunt te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens met toekomstige werking intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit doen via de website waarop u uw profiel hebt aangemaakt in uw profielinstellingen, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Bovendien bevat elke Elektronische Marketing/Medische Communicatie die we u sturen een optie om uw toestemming gemakkelijk in te trekken door op een afmeldlink te klikken.

 

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag te sturen naar Bayer B.V., Data Protection Officer, Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp, Nederland of naar dataprivacy.nl@bayer.com.

 

5. Wijziging van de privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze Website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht na publicatie op onze Website. We raden u dan ook aan om de site regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.